Svenska texter sammankopplar skribenter med köpare

Svenska texter är marknadsplatsen för redan färdigskrivna artiklar och sammankopplar skribenterna med köpare av artiklar för SEO- och affiliatesyfte.